मनोज कुमार स्वामी री कवितावां

बेटी-1
बिजळी रो
बिल भरण रा
पिसा नीं हा ।
बाप रो
ढिलो मूं देख
बेटी आप री
पेटी मांय सूं
मुड़ेडा रिपिया
ल्याई ।
ल्यो बापू
फेर दे देइयो ।
***

बेटी-2    
कदी
किणी री
बेटी
अब बणी
मां ।
बेटी रा
दुख
देख
सिसकारो नाख
बोली
बेटी तो
किणी रै
जामैई ना ।
***

बेटी-3
ब्याह पछै
बेटी नै
पीर च्यार दिन ई
छोड़ै कोनी
जुवाई
लार रो लार
आज्यै
मूंडो लटकार
कैवै-
म्हारी मा री
आसंग कोनी
म्हे सोचूं-
छोरी तो पूरी सूरी
पढ़ी ई कोनी
अर डाक्टर
कद पछै हुयगी !
***

बेटी-4
बेटी री
मां नै
सुख सूं सोवणो
कठै ?
क्यूंक
जद बा
बेटी ही
जणां उण री
मां
सूती सूती
चिमकती, जागती
सारी सारी रात ।
***

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Text selection Lock by Hindi Blog Tips